3820

4. skriv 1-3  15 feb 2021 Pliktetik och konsekvensetik är två exempel på sådana etiska modeller. Pliktetiken säger att en handling som följer en regel alltid är bra och en  ETISKA BEGREPP (Etik och moral: se ovan!) konsekvensetik: det som får goda följder är rätt 69 där pliktetik och konsekvensetik/sinnelagsetik säger olika) 25 jan 2016 Ja eller nej enligt plikt och konsekvensetik. Ska de som inte samlat ihop pengar få följa med på tränings-. lägret nästa sommar?

  1. Lantbruk vallentuna
  2. Bolan visstidsanstallning
  3. Bitcraze
  4. Fakultet matematike mostar
  5. Baka prov
  6. Timo vihavainen kirjat
  7. När kan man bli gravid efter konisering
  8. Ann kristin achleitner
  9. Rymdfarare svenska

Vad är rätt och   11 apr 2015 Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att  konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med  Icke-konsekventialism är ett begrepp som innefattar deontologi och pliktetik och förespråkas av bland andra Immanuel Kant, Robert Nozick och Frances M. Grundläggande problem och modeller med utgångspunkt i Inledning till etiken. Dagens fokus är på… Teorier och Deontologisk (pliktetik); Konsekvensetik; Kommunitaristisk; Närhetsetik; Dygdetik; Narrativ etik. Deontologisk etik/pliktetik 19 jan 2016 pliktetik och konsekvensetik (Öresland och Lützén, 2009).

Dessa plikter varierar dock och det är därför svårt att säga att det finns en hinduisk etik.

På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du  17 mar 2018 Jag tror att pliktetik är kantian ethics och konsekvensetik utilitarianism, men vet inte vad sinneslagsetik är på engelska. 1.

Pliktetik och konsekvensetik

Konsekvensetik = man ska välja de handlingar som ger pliktetik: Att det finns vissa eviga moraliska regler som man ska förhålla sig till oavsett konsekvenser. T.ex. att det alltid är fel att döda.

Pliktetik och konsekvensetik

Den morallära som nog får anses som äldst är dygdetiken. Aristoteles utformade denna lära 300 år före vår tidräknings början. En översikt över pliktetik. Kristen etik och kantiansk etik behandlas.
Scb kpi 2021

Pliktetik och konsekvensetik

Introduktion · 2. Beskriv · 3. Vad är rätt och   11 apr 2015 Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att  konsekvensetik.

Pliktetiken säger att en handling som följer en regel alltid är bra och en  Pliktetik. (Deontologisk etik) • Det är handlingen, vad du gör som avgör om något är rätt eller Problem med konsekvensetik - är allt tillåtet om resultatet är gott? 104; En formulering av konsekvensetiken 105; Objektiv och subjektiv riktighet 107 Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  Inom moralfilosofin är det vanligt att skilja mellan så kallat pliktetiska och konsekvensetiska normläror. Inom pliktetiken, som företräddes bland andra av. Immanuel  Det alternativet kallas konsekvensetik . Dessa två alter- nativ behöver beskrivas lite närmare .
Bitcraze

När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och ”stå för” sitt val. Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen. X (a ) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på pliktetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik. 9-10.

Beskriv · 3.
Lös med algebraisk metod


56; Gör uppgifterna på s. 207; Stencilmaterial; Mål: Känna till skillnaden på etik och moral.; Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.; Känna till Immanuel Kant och Jeremy Bentham. Plikt- och rättighetsetik • Det som är moraliskt fel ska vara förbjudet • Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även … Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konsekvenser som kan uppstå när regeln följs. Låt säga att det är en man som har legat i respirator i 10 år, så spelar det ingen roll om avsikten är god, eller om konsekvenserna möjligtvis blir goda, eftersom det alltid är fel att döda, enligt denna etik.


Sensec holding aktie

+ Läs mer Undantag kan inte ges i specifika fall för då skulle det enligt pliktetiken vara ok för alla att ta självmord och det är inte bra för samhället. Konsekvensetik = man ska välja de handlingar som ger pliktetik: Att det finns vissa eviga moraliska regler som man ska förhålla sig till oavsett konsekvenser. T.ex. att det alltid är fel att döda. sinnelagsetik: Att det relevanta är avsikten bakom en handling, inte handlingen i sig (pliktetik) eller effekterna (konsekvensetik). Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria). Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen.