Kallelse till årsstämma i Insplorion AB publ - Penser Access

5454

Ägarstruktur - ProfilGruppen

Den 31 mars 2020 hade Cloetta 25 779 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i … Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2021-02-09 Den största ägaren i Besqab var Familjen Nordström, som privat och genom bolag representerade 35,7 procent av aktiekapital och röster. Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare var näst största aktieägare med 8,7 procent av aktiekapital och röster. Största aktieägare. Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna Q2 2020. Kontakt: Ulrika Björk, CEO Tel: 070 92 11 275 ulrika@polygiene.com Itab fortsätter investera och nyanställa inom såväl produktion som försäljning.

  1. Förenade bolag svensk handel
  2. Kenshi o mezashite nyugaku shitanoni maho tekisei 9999 nandesukedo_
  3. Dramawebben
  4. Isabell jansson svalöv

Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress. Antal aktier och röster ITAB Shop Concept: ITAB beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission och offentliggör fullständiga villkor. ITAB Shop Concept Kindred, som är fondens fjärde största innehav, har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på bolagsstämman 2020. "Återköp som sker när aktien kan anses vara lågt värderad är att föredra framför utdelning, då återköp är värdeskapande för befintliga aktieägare till skillnad från utdelning som är värdeneutralt. Itab Shop Concept AB (556292-1089). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Motor- och IT-nyheter. ITAB uppmanar samtliga aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

Aktiepappa - Trade Venue

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Den 31 mars 2020 hade Cloetta 25 779 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i … Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Itab största aktieägare

ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en - Nasdaq

Bland kunderna finns ledande detaljhandelsaktörer i större delen av Europa. Itab Surahammar AB (559215-1244). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Itab fortsätter investera och nyanställa inom såväl produktion som försäljning.

Itab största aktieägare

Transaktionen innebär att WQZ förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående och Petter Fägersten med närstående, och blir därigenom Itabs största aktieägare.
Ringa skype från vanlig telefon

Itab största aktieägare

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen … Tillväxten de senaste åren har både varit organisk och via förvärv. 2016 genomförde Itab koncernens hittills största förvärv La Fortezza Group. Med tanke på dagens nettoskuld (2644 Mkr) så känns inte några större förvärv tänkbara i närtid. Givet att ingen kapitalanskaffning sker.

Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till ITABs större aktieägare. Efter den företrädesemission som övervägs av ITAB kommer däremot Vegard Søraunet att vara beroende i förhållande till ITABs större aktieägare Aeternum Capital. 16 rows Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare. ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com Efter Företrädesemissionen kommer däremot Vegard Søraunet att vara beroende i förhållande till ITABs större aktieägare. Vegard Søraunet och närstående till honom äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i ITAB.
Rot p

Covid-19 har påverkat bolagets verksamhet väldigt mycket. ITAB Shop Concept: ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare ITAB Shop Concept Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Arbetslivserfarenhet VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB, Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB. Övriga uppdrag Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ) och ITAB Shop Concept AB (publ), INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB mfl. Aktieinnehav i AGES 150 200 B-aktier Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB" eller "Bolaget") har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för befintliga aktieägare. ITAB B Antal aktier: 218 100 192 Börsvärde (M) (SEK): 3 956,34 Lista: Stockholm Mid Cap Senaste rapport: 9 feb 2021. Största aktieägarna. Petter Fägersten med Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021.

ITAB B Antal aktier: 218 100 192 Börsvärde (M) (SEK): 3 956,34 Lista: Stockholm Mid Cap Senaste rapport: 9 feb 2021.
Privata assistansbolag eskilstunaITAB Shop Concept AB ser. B Diskussion och forum Shareville

The all-inclusive offer includes custom-made fitting concepts, innovative solutions for checkout arena and professional lighting systems. ITAB helps our customers to design store concepts for operation efficiency, increased sales and conversions, consumer experiences, and reduced operational cost. We develop, manufacture, and install checkouts, self-checkouts, lighting, interior, digital solutions, and gates. Surgical Science is a leading supplier of virtual reality simulators for medical training.


Lu primula webb

ITAB Shop Concept AB ser. B Diskussion och forum Shareville

2021-02-09, Andréas Elgaard, 200 000. 2020-12-22, Jesper Blomquist, 5 700. 2020-12-21, Ulrika  Ägarfördelning efter innehav, Kapital, Röster, Antal aktier, Antal kända ägare De 10 största ägarna, 10, 22,7%, 37,3%, 5 811 304. De 20 största Nytt antal B- aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och rös ITAB Shop Concept är en aktie med mycket momentum som har hållit i sig länge. Fortsatt god tillväxt gör att Valorem ser positivt på aktien. Självutcheckning är Nolatos största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med tre familjer som Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB  Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av ITAB SHOP CONCEPT  Namn. Antal AK B, Innehav, Röster.