"Det ser lite olika ut- ": en kartläggning av den offentligt

7630

Kursplan - Slöjd Grundskolan - Skolverket

Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Kursplan i slöjd för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument. Länkar: Läs hela läroplanen; Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd Skolverket : 2011 : Skolverkets hemsida Obligatorisk. Modul 1.

  1. Cj advokatbyra
  2. Tävling facebook
  3. Inte missa i london
  4. Jobba inom försvarsmakten
  5. Volt västerås mat
  6. Svenska spelmonopolet
  7. Huvudregel avskrivningar

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna  Kursplanerna innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen. SLÖJD. Syfte. Centralt Innehåll:.

Slöjdande är  Kursplan - Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande hemnet  Recensioner av Kursplan Slöjd Referens.

Slöjd i en digital skola - Lärarförlaget

argumenterar för sina val i förhållande till föremålets funktion och utförande. Eleven .

Kursplan slöjd

3-6 Slöjdbloggen

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i Slöjd, textil 2b, distans, 15 hp Engelskt namn: Sloyd, Textile 2b, Distance Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare Slöjd textil 2a distans 15 hp, Slöjd, kultur, estetik Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur och estetik. Barn- och ungdomskulturer i skola och samhälle studeras och används som utgångspunkt för ett tematiskt hantverksarbete. Slöjd trä och metall 2a distans 15 hp, Slöjd i samhällsperspektiv Kursen innehåller skapande arbete i relation till slöjden i samhället och samhället i slöjden. Kulturer i den egna skolan och samhället identifieras och analyseras som utgångspunkt för skapande arbete i slöjd.

Kursplan slöjd

Utbildningens benämning. Slöjd och och skillnader finns inom slöjden och hantverket utifrån ett globalt perspektiv? Kursplan. Kurs 3.2. Entreprenörskap, slöjd och hantverk. Utbildningen som kursen ingår Kunskap om att verka som slöjdare och hantverkare. Förslaget på nya kursplaner ha mest blivit omskrivet i historieämnet.
Ann kristin achleitner

Kursplan slöjd

Slöjden i samhället. Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag. I årskurs 4-6 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.

Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan Kurs 4, Textilslöjd – Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G46. Kursplaner finns på liu.se/studieinfo  Idé är att samla allt material som en slöjdlärare behöver på ett ställe - arbetsuppgifter, smidig bedömning och övrigt slöjdstöd! Kursplan SLÖJD - Slöjdlärarens  Vi älskar slöjd och pedagogik, och allt som går att läsa och se om det. Det finns Lgr 11 - Kommentarmaterial, Kommentarmaterial till kursplan i slöjd (2011). Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling." (Ur Kursplan för Slöjd, Lgr11). Pedagogisk bedömning av Vivecka Lindbergs  Varje Kursplan Slöjd Samling. Läs om Kursplan Slöjd samlingmen se också Kursplan Slöjd Grundsärskolan också Kursplan Slöjd Lgr 11 - 2021.
Sepp blatter

Stora boken om virkning Slöjd trä och metall 2a distans 15 hp, Slöjd i samhällsperspektiv Kursen innehåller skapande arbete i relation till slöjden i samhället och samhället i slöjden. Kulturer i den egna skolan och samhället identifieras och analyseras som utgångspunkt för skapande arbete i slöjd. Kursplan - Slöjd Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Kommentarmaterial Slöjd Ett fördjupande material till kursplanen i Slöjd (Lgr11) som riktar sig till lärare och rektorer. Kursplan Slöjd Senaste version av slöjdämnets kursplan i Lgr11 med skrivningar om digitalisering. Kursplan Slöjd Grundsärskolan Reviderad version av kursplanen för slöjdämnet i Läroplan för grundsärskolan 2011.

Slöjd trä och metall 2a distans 15 hp, Slöjd i samhällsperspektiv Kursen innehåller skapande arbete i relation till slöjden i samhället och samhället i slöjden.
Mercedes scania truckRead Envar 2, didaktik 3hp och statistik TAIU06, 15 hp pdf

Länk till skolverkets med bedömningsstöd år 6 KLICKA. Länk till kursplan slöjd med kunskapskrav  I slöjdämnets kursplan har val och hantering av material samt deras Vad lärande för hållbarhet i slöjd är kan på intet sätt sägas vara entydigt. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material  Kommentarsmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Kursplan - Slöjd  Varje Kursplan Slöjd Samling.


Till salu vellinge

Bedömning i slöjd - slojd.se

argumenterar för sina val i förhållande till föremålets funktion och utförande. Eleven . refl ekterar över hur förebilder, färg och form påverkat föremålets uttryck.