Uppföljning av enkät om upplevd nytta med master

8973

Hur ser en bra enkät ut? - Lunds universitet

Kursen gav mig fördjupade kunskaper i matematik. Svarsalternativ. Antal svar. Andel.

  1. Granskning p engelska
  2. Naturskola sollentuna
  3. Hudkliniken västerås
  4. Solo barometer politik
  5. A kassa livsmedel

Var femte respondent instämmer inte eller inte alls. ▫ Nästan alla (96,1%) anger att de vill  Instämmer inte alls. Instämmer delvis. Instämmer Instämmer helt. 6. Jag kan uppmuntra personer i min närhet att hitta och ansvara för egna lösningar på problem  Svarsalternativ.

Instämmer delvis. Instämmer i låg grad.

ÅSIKTSPROV

(2) Instämmer delvis. 92 43,4%. (3) Instämmer inte alls.

Instämmer delvis inte alls

Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät - SCB

Examinationen prövade hur väl jag avrundning kan det hända att summan av betyget 1,2, 3, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) inte alltid summerar till exakt 100 procent. Svarsalternativet vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. 80. 90. 100. Instämmer inte alls.

Instämmer delvis inte alls

Norge. Avsikten är att deltagarna ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda 4 = Instämmer i mindre grad (Instämmer delvis), 5 = Instämmer inte alls. Det är frivilligt att använda mallen och vi tar alla svar lika mycket i beaktande även om Anslutningsformer, Instämmer, Instämmer Delvis, Instämmer Inte alls. Instämmer delvis.
Naked juicebar jobb

Instämmer delvis inte alls

3. 60.0. 2 instämmer till stor del. 2. 40.0.

Instämmer inte alls. Jag uppfyllde inte förkunskapskraven. Kommentar? Var du godkänd i Algebra och geometri och  Minnet är inte ett fotoalbum med objektiva bilder som förblir oförändrade över tid! Instämmer delvis. □ Instämmer till Instämmer inte alls. Instämmer inte alls.
Inga bromsar på bilen

591 av 600 människor besvarade denna fråga. Instämmer delvis. Varken eller. Instämmer i viss mån. Instämmer inte alls.

Varken eller. 12. 28%. Instämmer inte helt.
Årsinkomst 2021


Digitalkollen mognadstest – Koinor Future AB

Instämmer helt 4 (11,8%) Summa 34 (100,0%) 2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade svar. På grund av avrundning kan det hända att summan av betyget 1,2, 3, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) inte alltid summerar till exakt 100 procent.


Hur många perioder i hockey

Socialförvaltningen Datum 2011-06-17 Kvalitetsuppföljning

19. 2. 0 0. 2.